• Giấy in sổ chuyên biệt cho handwriting

  Text sample
 • Da veg tan Ý nhuộm thủ công

  Sample text
 • Sổ tay sản xuất cho công ty 3M

 • Ví passport sản xuất cho Couple TX

 • Sổ tay sản xuất cho Bảo hiểm nhân thọ Generali

 • Sổ tay sản xuất cho hãng tàu MOL

 • Sổ tay sản xuất cho hãng sơn PPG

 • Sổ tay sản xuất cho ngân hàng Sumitomo

 • Sổ tay sản xuất cho Walmart

Bettino là nhà sản xuất quà tặng làm từ da xoay quanh sổ da, ví da. Thực hiện cho các khách hàng doanh nghiệp lâu năm của chúng tôi như Walmart, PPG, 3M, Couple TX, và rất nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng như nước ngoài.