**1. Giới thiệu**

Chào mừng bạn đến với bettino.com! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

**2. Thông tin chúng tôi thu thập**

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau từ bạn:

– **Thông tin cá nhân:** Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.
– **Thông tin kỹ thuật:** Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và các chi tiết về thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web.
– **Thông tin về hoạt động trên trang web:** Lịch sử mua hàng, sản phẩm đã xem hoặc tìm kiếm.

**3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin**

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

– Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng.
– Gửi thông báo về tình trạng đơn hàng và các cập nhật quan trọng khác.
– Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.
– Gửi các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt nếu bạn đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi.
– Phân tích dữ liệu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

**4. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba**

Chúng tôi không bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với:

– Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để giao hàng cho bạn.
– Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý giao dịch của bạn.
– Các cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu theo quy định pháp luật.

**5. Bảo mật dữ liệu**

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.

**6. Quyền lợi của người dùng**

Bạn có quyền:

– Truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.
– Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không còn cần thiết.
– Rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào (điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại).

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bettino@bettino.com

**7. Thay đổi chính sách**

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo Vệ Dữ Liệu này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn bảo mật hoặc vì lý do pháp lý khác. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web này và sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng tải.

**8. Liên hệ**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo Vệ Dữ Liệu này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bettino@bettino.com