Liberta

Trong tiếng Ý, Liberta nghĩa là ‘Tự do’. Nhãn hiệu gồm nhiều sản phẩm cho lữ khách như Sổ tay lữ khách, tập đựng thẻ, móc khoá… Hai trong số những sản phẩm đầu tiên của Liberta là Sổ tay lữ khách Liberta 1S và 2S/2M.

Showing all 4 results

//]]>