Bettino sẽ thỉnh thoảng tổ chức những cuộc thi để tương tác và giữ liên hệ với khách hàng. Luôn luôn có nhiều quà. Hãy ghé thăm trang của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật.

December 18, 2016

MINI GAME – PRECIOUS SWORD GIFTED TO THE HERO

Bettino.com is pleased to bring you Christmas gifts, specially made for our beloved fans via the Mini Game, details please find below: A. Prizes: 1. First: Gift […]
//]]>